CITY MINE(d) is...

... een platform voor culturele, sociale en economische projecten in en voor de stad.

Het brengt verschillende groepen samen, realiseert artistieke projecten op publieke plaatsen en organiseert workshops en debatten rond stedelijke thema’s. Hierbij streeft het naar het bevorden van politieke inspraak en economische herverdeling. City Mine(d) koppelt het lokale en kleinschalige aan het internationale, het artistieke aan het politieke, creativiteit aan academisch onderzoek, en stedelijke ontwikkeling aan experiment en innovatie. City Mine(d) werkt voornamelijk in Brussel (°1997), Londen, Barcelona (°2002) en Milaan (°2009). De projecten ontwikkelen zich momenteel langs drie assen: PRECARE, KRAX en MICRONOMICS.

www.citymined.org

Micronomics zou niet bestaan zonder...

Chris Rossaert, Thibaut De lestré, Emmanuelle Debacker, Christelle Brull, Koen, Willem, Wannus, Martine Schuermans, Vincen Beekman, Jo, Tomas Lommée, Thomas Laureyssen, Ognev Vlaminck, Marthe Van Dessel, Natalya Gluklya, Hans De Man, Barbara Van Dijck, Annemie Maes, Lina Kusaite, Cécile Michel, Eric Smeesters, Hervé Brindel, Benoît Vrins, Mawena Carteret, Donya Feki, Elsa Nouvet, Julien Minet, Kari, Nicolas Naizy, Delphine Jonas, Nicky Miller, Renan Le Gall, Sam Vanoverschelde, Ilse Ermen, Goele, Davis Freeman, Robin De Groote, Ken Van Roose, Ana Stegnar, Marc Van Eyck, Jerome Prosperger, Bavo Olbrechts, Heike Langsdorf, Elke Van Campenhout, Nicholas Galeazzi, Joel Verwimp, NG, Tine, Marieke, Marie Storup, Ivana, Aline Rigaux, Benoît Vrins, Ognev Vlaminck, Alice Prédour, Julie Martin, Juliette Rault, Jan Pille, Kirsten Skov Lykke Moller...

DE SAMENWERKING MET : Maison des cultures de Molenbeek, l’antenne de quartier Heyvart, Bouillon Malibran, Le MicroMarché, Les Bains Connective, Radio Campus, Use-it, Human Cities, Les uns les autres, EauWaterZone, Durabl’XL, Zinneke, Collectifs Anonymes, Le début des haricots, fo.am, Foire aux Savoir-Faire, Klorofil, Okno...

DE STEUN VAN: de European Commissie, ’Europe for citizens’ Programme de Belgian Federale Overheid de Vlaamse Overheid het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Vlaamse Gemeenschapscommissie de Stad Brussel