Home

Stedelijk Platform

Op 19-20-21 november 2010 rondt City Mine(d) het eerste deel af van ‹‹Krax›› en ‹‹Micronomics››. Vijf jaar van interventies, jornadas, festivals e.d., leverden een hoop connecties en ideeën op. De som van deze connecties wordt een beweging van en voor mensen in verschillende steden. Ze kunnen gebruik maken van de visibiliteit en het prestige van “het internationale,” en toch de flexibiliteit van “lokale en kleinschalige initiatieven” behouden.

Nu stellen we een kader voor, dat deze connecties en deze know-how kan omzetten in een gemeenschappelijk goed dat zwakkere groepen kan versterken en succesvolle initiatieven kan toelaten om hun ervaring te delen. Het kader wordt bechreven in een document, noem het een charter, dat een gevoel van betrokkenheid kan creëren, kan aanzetten tot actie en het gedeelde politieke streven van de betrokkenen formuleert. Het is geen vlag om mee te marcheren of om zich achter te verbergen, maar eerder een sprinkplank. Tegelijkertijd toont het dat mensen die van onder uit werken aan een solidaire, meer democratische en duurzamere stad, deel uitmaken van een bredere beweging.

City Mine(d) nodigt IEDEREEN uit die ideeën voor, over en met de stad heeft om op 19-20-21 november 2010 naar Brussel te komen, om die ideeën te delen, medestanders te vinden, en om het kader mee in praktijk te zetten. Meer informatie ‹‹hier›› of email naar info at citymined dot org