#

#5__19-21Nov__Stedelijk Platform

STEDELIJK PLATFORM FLAGEY 19 -20 NOV

Tijdens het Stedelijk Platform presenteren individuen en organisaties uit 13 steden, van Göteborg tot Istanbul en van Londen tot Sarajevo, activiteiten waarmee ze hun stad vormgeven. Een goede gelegenheid voor lokale en internationale initiatieven om in contact te komen met een breed publiek, met verkozen politici, administraties, stedenbouwkundigen, onderzoekers en ondernemers, om ervaring en kennis uit te wisselen, en om lokaal initiatief te versterken door internationale affiniteiten zichtbaar te maken.

De straten, pleinen en parken die we delen met mensen die we niet kennen, zijn het kloppend hart van onze steden. Er bestaan tal van initiatieven die publieke ruimte in de stad gebruiken als plaats van expressie, experiment en kritiek. Het gaat om culturele, sociale, politieke of economische projecten, gaande van stadstuintjes over fietsprojecten, buurtinitiatieven tot uitwisselingssystemen en acties die opkomen voor de rechten van stedelingen van verschillende huidskleur, sexuele geaardheid of sociale klasse.

Zelfs al zijn deze initiatieven vaal expliciet lokaal, ze zijn in haast elke metropool terug te vinden. Het Stedelijk Platform haalt initiatieven die normaal heel lokaal werken naar Brussel, om te ontdekken we ze met elkaar gemeen hebben en zelfs om plannen te smeden, maar bovenal om een gemeenschappelijk Europees signaal te geven over het belang van publieke ruimte in onze steden.

Brusselaars, actieve burgers, denkers en doeners ontmoeten elkaar om gelijkgestemden te vinden tijdens het Stedelijk Platform, om beleidsmakers te beïnvloeden, onderzoekers te overtuigen en plannen te maken om de stad te verbeteren.

SAMENWERKING EN HET STEDELIJK PLATFORM

Een belangrijke conclusie van #1, de januari werksessie en presentatie, was deze: « dit netwerk moet mensen en organisaties die normaal niet deelnemen aan Europese uitwisseling toelaten om dit wel te doen en om zelfs voordeel te halen uit een Europees netwerk. » Dit idee wilen we nu zo ver mogelijk doortrekken.

Zou het mogelijk zijn een Europees netwerk te creëren dat zich van andere onderscheidt doordat het niet enkel aan zichzelf refereert maar verwijst naar lokale en publieke activiteiten?

Wil dit dan zeggen dat het doel van onze bijeenkomst in november moet zijn om samenwerkingsvormen of vormen van solidariteit te creëren tussen micro-initiatieven, buiten de reeds bestaande Europese structuren waarvan City Mine(d) en anderen al deel uitmaken?

De vragen blijven nog onbeantwoord, maar de volgende maanden willen we er graag aan werken.

De samenwerking is in de komende maanden gestructureerd in 4 onderdelen:

1. Disours
- Wat willen we aantonen/overbrengen?

2. Deelnemers
- Wat is het voordeel voor mensen om deel te nemen?

3. Horizon
- Hoe kunnen we samenwerkingen consolideren na november?

4. Praktisch
- Wie komt er naar het platform in Brussel?

Campaiging Day en Online Community zijn alvast instrumenten om samenwerken te vergemakkelijken.