15mei

PICYCLETTE - Cyclo

15/05

Cyclo

In Parijs, Wenen, Amsterdam en elke andere grote Europese stad stoot je om de paar honderd meter wel op een openbaar toilet. Behalve in Brussel. In de hoofdstad van Europa klagen Brusselaars, handelaars en toeristen over de walmende urinegeur die in verschillende Brusselse straten hangt. Op dringende vraag van inwoners en organisaties werden 14 urinoirs in Brussel Stad geïnstalleerd en er zouden 3 echte openbare toiletten komen waar ook dames terecht kunnen. CyCLO schuift de mobiele picyclette naar voren als valabel alternatief voor lacunes in het netwerk van openbare toiletten. De picyclette is door iedereen die kan fietsen makkelijk verplaatsbaar naar elke plek waar hij nodig is.